งาน MHE & PACK MAC 2020 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีระบบขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์คลังสินค้า และ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 5 แอดมินขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจบูธของ บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี