Grease

 

จาระบี Sinopec ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งแบบจาระบีอเนกประสงค์ เกรดพรีเมี่ยมประเภทลิเธียมคอมเพล็กซ์ (Lithium Complex) มีสารรับแรงกดสูง จึงเหมาะกับงานที่รับโหลดสูง ใช้หล่อลื่นในรถบรรทุก รถโดยสาร ลูกปืนล้อและจานพ่วง

เกรดพิเศษ จาระบีสีทองผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี ที่ทนทานต่อการใช้งานทุกสภาพอุณหภูมิและการรับแรง